Få hjælp/vejledning i borger.dk og sundhed.dk i Gallo Huset hver torsdag kl. 12-15

      Kommentarer lukket til Få hjælp/vejledning i borger.dk og sundhed.dk i Gallo Huset hver torsdag kl. 12-15

Hver torsdag kan du komme og få hjælp og vejledning i borger.dk og sundhed.dk. Det er for alle og man kan bare møde op mellem kl. 12:00 og 15:00.

BORGER.DK

På portalen borger.dk kan man få hjælp til forskellige ting.

Portalen er en digital udgave af borgerservice.

Man kan bestille: Sygesikring, sundhedskort, NemId.

Man kan søge: Boligstøtte, folkepension, varmetillæg.

Man kan melde flytning.

Man kan vælge læge.

Man kan ansøge om eller forny dansk pas og kørekort.

Man kan give fuldmagt til en anden.

Besøg Dokk1 for at se hvordan borgerservice arbejder.

SUNDHED.DK

På sundhed.dk finder du info om praktiserende læger, fysioterapeuter, speciallæger m.m.

Gratis sundhedstilbud, f.eks. kost, træning, diabetes, KOL, rygestop, stress, misbrug.

Du kan få overblik over dine sundhedsdata:

* Læse journalnotater fra forløb på offentlige sygehuse.

* Laboratoriesvar fra prøvetagning.

* Se en oversigt over dine besøg hos læge, speciallæge og fysioterapeut siden 2003.

* Se vaccinationer.

* Finde dit medicinkort, hvor du kan finde ud af, hvor tit og hvordan du skal tage din medicin.

* Du kan se hvor mange udleveringer, du har tilbage på recepter med flere udleveringer.