Debatarrangementer

Gallo Huset afholder debatarrangementer om aktuelle emner, som afsluttes med spørgsmål og fri debat. Alle er velkomne, og prisen er 40 kr. Da der er begrænset antal pladser, anbefales det at I køber billetter på forhånd i Gallo Huset eller på https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM8944

Se nærmere og nyeste opdateringer om vores arrangementer her: https://www.facebook.com/pg/GalloHuset/events/

Vi følger de aktuelle retningslinjer for Covid-19.


EFTERÅRETS DEBATARRANGEMENTER 2021

STRESS
TORSDAG D. 23. SEPTEMBER, KL. 16.00-18.00
Sted: Gallo Huset
Ved Coach Birthe Buhl

Iflg. den nyeste undersøgelse føler hver 7. dansker sig stresset. Stress nedsætter livskvaliteten betydeligt, og har store konsekvenser – ikke bare for den enkelte, men for hele familien og arbejdspladsen, så der er god grund til at tage stress alvorligt. Endelig er stress den største udløser af angst og depression.

Langvarig stress påvirker os fysisk og psykisk, og vi ser ofte stress symptomer som dårlig søvn, manglende koncentration – vi får sværere ved at huske og overskue selv små ting.

Birthe har stor erfaring i stresshåndtering, forebyggelse af stress, coaching, selvudvikling og underviser dagligt i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT) og har desuden en videregående uddannelse i ACT – Acceptance and Commitment Therapy.

Så kom og bliv klogere på hvad stress er, hvad der sker fysisk og psykisk når man oplever stress, og få nogle konkrete redskaber til at forebygge og håndtere stress med blandt andet mindfulness.

NÅR TANKER DRILLER – Slip bekymringer med metakognitiv terapi
TORSDAG D. 7. OKTOBER, KL. 16.00-18.00
Sted: Gallo Huset
Ved Jane Dyhr Johansen, Autoriseret psykolog og certificeret metakognitiv terapeut ved Psykologhuset, ReView https://www.re-view.dk/

Metakognitiv terapi (MCT) skiller sig ud fra mange andre terapiformer ved netop ikke at arbejde med tankernes indhold. Vi fordyber os hverken i fortiden eller årsagerne til, hvorfor disse tanker er opstået, men ser mere på de bagvedliggende processer, der holder liv i uhensigtsmæssige tankerækker og ubehag/mistrivsel. Behandling med MCT vil derfor typisk handle om at hjælpe klienten til at genvinde kontrol over ubehagelige tanker, så de fylder mindre i hverdagen og bliver mindre styrende for klientens adfærd og humør. Metakognitiv terapi er en ny og lovende terapiform til behandling af bl.a. depression og forskellige former for angst. MCT viser lovende resultater og vinder derfor lige nu stort indpas i Danmark. Psykolog Jane Dyhr Johansen vil fortælle om metakognitiv terapi og om, hvordan hun til dagligt arbejder med psykiske lidelser indenfor denne terapiretning.

TRAUMER OG TRAUMEBEHANDLING
ONSDAG D. 27. OKTOBER, KL. 16.00-18.00
Sted: Gallo Huset
Ved psykolog og yogalærer Mia Schwartz, http://miaschwartzpsykolog.dk/

Chok, ulykke, mobning, vold, krise, svigt, misbrug, overgreb – traumer kan opstå i mange former og kan opleves på mange måder.

Forskning viser, at 80-90% af alle mennesker vil opleve mindst en traumatisk oplevelse i deres liv. Ordet traume kommer oprindeligt fra det græske ord trauma som betyder ’sår’. Hvis ikke det psykiske sår heles af sig selv, kan det være meget voldsomt og smertefuldt for et menneske.

Denne eftermiddag vil du blive klogere på, hvad traumer egentlig er, hvilke typer af traumer man skelner mellem, og hvordan vi mennesker kan reagere med både vores følelser og vores krop. Oplægget vil indeholde konkrete eksempler, samt erfaringer fra det psykologiske arbejde med traumeramte.

Styrk dit helbred med KUNST & KREATIVITET
TORSDAG D. 4. NOVEMBER, KL. 16.00 – 18.00
Sted: Gallo Huset
Ved Kunstner og Læge Lærke Egefjord https://laerkeegefjord.dk/wordpress/

Drømmer du om at lukke kunsten og kreativiteten ind i dit liv? Eller at genfinde dit kreative jeg? Og har du nogensinde spekuleret over, om din tur på kunstmuseet er andet end en dejlig luksus? Måske ligefrem gavnlig for dit helbred?

Vær med, når læge og kunstner Lærke Egefjord stiller skarpt på, hvordan kunst og kreativitet kan dæmpe symptomer på eksempelvis stress, angst, depression og demens. Samtidig bliver du klogere på, hvorfor vi ofte anser kreativiteten for noget, der er forbeholdt de få, og hvordan du selv skaber de optimale rammer for at opleve følelsen af flow og livsglæde, som en kreativ stund kan give dig.