Debatarrangementer

Efterårets program

Gallo Huset afholder debatarrangementer om aktuelle emner, som afsluttes med spørgsmål og fri debat. Alle er velkomne, og prisen er 25 kr. Da der er begrænset antal pladser, anbefales det at I køber billetter på forhånd i Gallo Huset.

Arrangementerne afholdes fortrinsvis onsdag mellem kl. 16:30-18:30. Se nærmere og nyeste opdateringer om vores arrangementer her: https://www.facebook.com/pg/GalloHuset/events/


11. SEPTEMBER 2019
PSYKOSER
Ved Vibeke Bliksted, specialpsykolog og lektor, samt Astrid Bro, personlig erfaring med psykoser

Hvad sker der med tænkningen, når en person oplever vrangforestillinger og hallucinationer? Hvordan vender man tilbage til virkeligheden efter at have befundet sig i en anden verden?

Disse spørgsmål samt mange andre skal vi denne eftermiddag bliver klogere på. Vi får besøg af psykolog Vibeke Bliksted, som i mange år har arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien og forsket i psykoser og Astrid, som har personlig erfaring med at være psykotisk.

Vibeke fortæller om symptomer ved psykoselidelser, herunder psykotiske symptomer, negative symptomer (fx initiativløshed, nedsat mimik), kognitive og socialkognitive vanskeligheder (fx hukommelse, indlæring, overblik, aflæsning af andre menneskers sindstilstand) mv.


25. SEPTEMBER 2019
BØRN OG DIAGNOSER
Ved Lisbeth Kortegaard, psykiater, Solvang Børne- og Ungdomspsykiatri

Antallet af børn og unge der får psykiatriske diagnoser og behandling er steget voldsomt de sidste 20 år. Alene fra 2009-2016 er der sket en stigning på 34% i antallet af børn, der er i kontakt med en af landets børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Hvad er baggrunden for denne stigning? Og får børnene, de unge og deres familier den hjælp de har brug for? Eller skal de problemer, der fører til henvisning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien forstås og afhjælpes på andre måder?

Lisbeth Kortegaard er børne- og ungdomspsykiater med ca. 25 års erfaring inden for den hospitalsbaserede børne- og ungdomspsykiatri. Siden 2014 har hun arbejdet på sin speciallægepraksis, Solvang, udenfor hospitalssystemet.


9. OKTOBER 2019
TVANG I PSYKIATRIEN
– Ved Jannie Ring, souschef og Malene Dannemand, social- og sundhedsassistent i afsnit O2 i Regionspsykiatrien Horsens

Nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien har i de senere år været i politisk fokus.

Med en kulturændring og målrettet arbejde er det lykkedes psykiatrien i Horsens at nedbringe brugen af tvang betydeligt.

Med fokus på den gode relation og en individuel tilgang til patienten, har de fået en roligere afdeling til glæde for patienterne, men som også har medført et langt bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

Ved at benytte metoder som mestringsstrategier, beroligende metoder, det gode kendskab til patienten, forhåndstilkendegivelser og meget mere.

Alt dette gør, at Horsens oplever at være på forkant, tilstede og tryghedsskabende, inden der opstår opkørte situationer.

De har samlet masser af viden og arbejder fortsat dedikeret omkring ovenstående.


23. OKTOBER 2019
DEPRESSION
Ved Henny Dyrberg, specialpsykolog i psykiatri, Klinik for Depression og Mani, Aarhus Universitetshospital

Depression rammer på verdensplan 300 millioner mennesker, og op mod hver femte af os udvikler symptomer på sygdommen på et tidspunkt i livet, og antallet er desværre stigende.

Henny Dyrberg har arbejdet med deprimerede patienter i mange år både med udredning og gruppeterapi. Desuden forsker hun i behandling af søvnproblemer hos deprimerede.

Sygdommen opstår i et samspil mellem biologiske, sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Vi skal se på baggrund, symptomer, behandling og hvad man kan gøre for at forebygge tilbagefald.

Hvad kan man selv gøre og hvordan kan pårørende bedst støtte, den der er ramt.


30. OKTOBER 2019
FRA “UDENFORSKAB” TIL FÆLLESSKAB
Ved Knud Aarup, Landsformand for Bedre Psykiatri, fhv. direktør for Socialstyrelsen

Landsformand for Bedre Psykiatri Knud Aarup mener, at vi i Danmark mangler at styrke den ressourcesvage borger. Vi får ikke givet den sygdomsramte voksne, det omsorgssvigtede barn, den kriminelle unge de optimale støttemuligheder. Velfærdssamfundets institutioner vægter fejlagtigt eksklusion og ”udenforskab”, fremfor inklusion og fællesskab.

I dagens oplæg vil Knud Aarup diskutere, hvordan vi kan få det velfærdssamfund tilbage, der er til for samfundets svageste. Aarup ønsker at vi genvinder ambitionen om, at Danmark kan blive et socialt foregangsland med lige muligheder for alle. Et samfund, hvor mennesker med handikap, psykisk sårbarhed og sociale problemer får støtte til både at være dem, de er, og blive til det, de har potentiale til at være.


6. NOVEMBER 2019, KL. 16.30-19.00
ECT BEHANDLING
Ved Andreas Aagaard (læge), Julius Nissen (psykiater og overlæge), Louise Madsen og Pernille Frandsen (tidl. modtagere af ECT-behandling)

ECT behandling (elektrochok) har længe været en omdiskuteret behandlingsform mod svær depression. D. 6 november får Gallo Huset besøg af to læger, som er hhv. for og imod brugen af elektrochok, samt to tidligere modtagere af ECT-behandling. Lægerne fremlægger hver deres synspunkter baseret på deres viden og erfaring, mens de tidligere modtagere af ECT, Louise og Pernille, vil fortælle om deres egne personlige erfaringer med elektrochok. Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål og input fra publikum.

Vi glæder os til et debatarrangement med plads til udveksling af erfaring og hvor vi sammen kan blive klogere på, hvad ECT-behandling går ud på, hvornår den anvendes, samt hvilke virkninger og bivirkninger, der kan være ved elektrochok.

BEMÆRK:
Dette arrangement “ECT BEHANDLING” afholdes i UngK, Nørre Alle 23K, 8000 Århus C og er fra kl 16:30 til 19:0013. NOVEMBER 2019
SPISEFORSTYRRELSER

Ved Birgit Alsinger, privatpraktiserende psykolog

Spiseforstyrrelser og forstyrrede kropsbilleder er udbredt hos mange børn, unge og voksne i dagens Danmark. Denne eftermiddag fortæller psykolog Birgit Alsinger om forskellige former for spiseforstyrrelser, hvordan de opstår, hvad symptomerne er og hvilke former for behandling, der findes.

Birgit Alsinger har gennem de sidste ca. 15 år arbejdet på en specialiseret klinik for spiseforstyrrelser og behandlet patienter med anoreksi, bulimi, BED/tvangsoverspisning, ortoreksi, træningsafhængighed mv.

I oplægget vil hun trække på eksempler fra sin langvarige erfaring inden for området, tale om metoder til at forebygge spiseforstyrrelser hos børn og unge, samt hvordan man som pårørende og professionel støtter den, der er ramt af en spiseforstyrrelse.20. NOVEMBER 2019
SELVTILLID OG SELVVÆRD

Ved Marianne Schøler, Chefpsykolog ved UngLiv.dk

Hvad er forskellen mellem Selvværd og Selvtillid? – og hvordan påvirkes fx. følelserne, kroppen og hjernen af disse to diffuse størrelser? Hvordan opstår et lavt selvværd? Og hvordan ”vedligeholdes” det?

Hvilken betydning har manglende selvtillid i hverdagen – fx under uddannelsen, på arbejdet eller i familien?

Og hvordan kan du arbejde med et lavt selvværd eller manglende selvtillid – både hos dig selv og andre?

Marianne arbejder til daglig med sårbare unge og fagfolk omkring unge. Hendes faglige fokus retter sig mod individets trivsel og muligheden for en balanceret livsbaneskabelse – uanset diagnostik og øvrige livsudfordringer.

Filosofien er, at alle mennesker indeholder styrken til positiv forandring.4. DECEMBER 2019
SENFØLGER AF SEKSUELT MISBRUG I BARNDOMMEN

Ved Jeanne Bruun, erfaringsperson og frivillig, og Anna Bahn, frivillig, fra Landsforeningen Spor

Landsforeningen Spor arbejder med at fremme viden om senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdom, samt at skabe mulighed for at danne netværk og relationer til andre senfølgeramte.

I Danmark lever ca. 250.000 voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdom.

Senfølger bunder i de traumer der ikke er blevet behandlet og resultatet er ofte en nedsat livsglæde, ensomhed, isolation, psykisk og fysisk sygdom, manglende relation til arbejdsmarkedet osv.

Jeanne og Anna vil dele ud af deres viden og erfaringer om senfølger og konsekvenserne deraf for de ramte og omgivelserne.