Debatarrangementer

Gallo Huset afholder debatarrangementer om aktuelle emner, som afsluttes med spørgsmål og fri debat. Alle er velkomne, og prisen er 40 kr. Da der er begrænset antal pladser, anbefales det at I køber billetter på forhånd i Gallo Huset eller på https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM8944

Se nærmere og nyeste opdateringer om vores arrangementer her: https://www.facebook.com/pg/GalloHuset/events/

Vi følger de aktuelle retningslinjer for Covid-19.


FORÅRETS DEBATARRANGEMENTER 2022

ET LIV MED ASPERGERS
TORSDAG D. 24. FEBRUAR, KL. 16.00-18.00
Sted: Unge Kirken, Nørre Allé 23 K, 8000 Aarhus C
Ved Rasmus Bach Wolthers og Ken Harpsøe Jacobsen, pædagogisk konsulent.

Rasmus Wolthers fik en autismespektrum diagnose som 27-årig.

Han vil fortælle om hvilke udfordringer autistiske mennesker kan blive udsat for i vores moderne hyper-sociale samfund. Nogle mennesker med autisme har særlige brugbare og unikke evner, som desværre tit kan gå til spilde, på grund af problemer med at indgå i det sociale i et travlt studie- og arbejdsliv. Rasmus vil også dele ud af sine egne erfaringer med hvilke strategier han selv bruger til at hjælpe sig igennem dagligdagen og voksenlivet, uden at blive overvældet af sine udfordringer, samt forslag til hvad man som pårørende til en autistisk person, kan gøre for at hjælpe og støtte op om dem.

Autisme er ikke nødvendigvis et handicap, men lige så meget en anden måde at være på, som omverdenen ikke altid er forberedt på og kan rumme.

Ken Jacobsen, pædagogisk konsulent ved Autismefokus, Region Midtjylland, vil i sit oplæg lave en kort præsentation af teorien bag autismediagnosen, og lave koblinger til hvordan det er kommet til udtryk hos de borgere han har samarbejdet med. Ken har arbejdet bredt inden for autismeområdet de sidste 16 år, og bruger nu den erfaring til at rådgive og undervise fagprofessionelle.


MUSIK TIL NYDELSE OG/ELLER TIL BEHANDLING
TIRSDAG D. 22. MARTS, KL. 16.00-18.00

Sted: Gallo Huset, Nørre Allé 30, 8000 Aarhus
Ved Hanne Mette Ochsner Ridder, professor i musikterapi, Aalborg Universitet.

Musik kan noget ganske specielt. Den kan nå os på tværs af sprogbarrierer, handicap og psykiske og fysiske lidelser. Musik giver oplevelser så vi mærker os selv, eller det der større end os selv. Musik kan forstærke sanser, erindringer og styrke kreativitet. Musik kan fastholde os eller få og til at glemme os selv. Det er en naturlig del af hverdagen for mange at lytte til eller skabe musik, men er ofte helt glemt som noget brugbart i behandling – også selvom forskning viser en positiv effekt af musikterapi på bl.a. depression og angst, og at musikterapi styrker kommunikation og velvære.

Hanne Mette vil fortælle om hvordan musik kan skabe stemning, regulere nervesystemet og bruges i meningsskabende kommunikation. Vi skal ikke bare høre om nyeste forskningsresultater om musik og musikterapi, men selv få smagsprøver på hvordan musik skaber oplevelser.


PSYKEN UDEN SYGDOM
TORSDAG D. 21. APRIL, KL. 16.00-18.00

Sted: Gallo Huset, Nørre Allé 30, 8000 Aarhus
Ved psykolog Jonas Vennike Ditlevsen

Et opgør med psykiatrisk diagnosticering af sindet

Jonas er praktiserende psykolog, projektleder, og så har han de sidste knapt 10 år engageret sig i debatten omkring psykiatrien i Danmark. Det har udmøntet sig i kronikker, radiooptrædener, og i en jævn strøm af faglige og terapeutiske indlæg på sociale medier.

I dette oplæg fremlægger Jonas summen af den læring, som han har taget til sig i de forgangne år med debat og diskussion. Det er i hans optik ikke længere nok at spørge, hvordan vi får en bedre psykiatri, men i højere grad om vi skal have en psykiatri, eller om man kunne udtænke et langt bedre system, baseret på bedre videnskab og praksis.

Men for Jonas er debatten ikke kun en faglig diskussion for eller imod det ene eller det andet system, det er lige så meget en kamp om, hvem der bestemmer, hvad det vil sige at lide psykisk, hvad det vil sige at være traumatiseret, og hvad det vil sige at have følelser. Jonas mener, at vi bør tage retten til at have negative følelser tilbage, sige fra over for uvidenskabelig sygdommeliggørelse og medicinering og blive bedre til at forholde os til hinanden, når livet gør ondt og vi falder dybt.


UDTRAPNING AF PSYKOFARMAKA
TIRSDAG D. 31. MAJ, KL. 16.00-18.30
Sted: UngK, Nørre Allé 23K, 8000 Aarhus
Ved psykolog og forsker Anders Sørensen

Anders præsenterer en fundamentalt anderledes, og væsentligt mere positiv og opløftende, tilgang til psykiske lidelser end den traditionelle, biologiske, diagnostiske, medicinske psykiatri.

Anders forsker i udtrapning af psykofarmaka og har egen psykologpraksis i Aarhus og København, hvor han primært hjælper mennesker ud af psykofarmaka. For hvordan trapper man sikkert og effektivt ud af medicinen, så man minimerer – eller helt undgår – de abstinenssymptomer, som al psykofarmaka kan give? Og hvordan håndterer man tankmylderet, traumerne, angsten og de svære følelser uden medicin, men via sin egen psykes styrke?

Nogen oplever krise over de ”tabte” år pga. den fejlmedicinering og muligvis fejldiagnosticering, og skal i gang med oprigtig behandling af den lidelse, medicinen kun symptombehandlede.

For hvad er psykisk lidelse egentlig, nu det ikke er kemiske ubalancer og andre af psykiatriens mange myter?

SORG-, SKRIVEPROCES OG PSYKISK SENSITIVITET
TIRSDAG D. 7. JUNI, KL. 16.00-18.00
Sted: Gallo Huset, Nørre Allé 30, 8000 Aarhus
Ved Anna Dyhr, forfatter

Anna Dyhr er forfatteren til dagbogsromanen ’Man forsvinder ikke bare’, der fortættet beskriver, hvordan det føles at miste – sin mor og sig selv.Dagbogsromanen tager afsæt d. 20. december 2017, da to betjente banker på forfatterens dør og fortæller, at moren er fundet død i sin lejlighed i Lystrup. Moren var psykisk sårbar og blev kun 56 år gammel.

Anna vil til eftermiddagens arrangement fortælle om, hvordan hun oplevede chokket, sorgen, og hvordan hun straks greb ud efter kuglepen og notesblok for at overleve foranstående udfordringer. Hun skrev non-stop de næste uger, fyldte tre notesbøger, der siden er blevet til dagbogsromanen. En tekstlig mosaik af håndfaste dokumenter, aftaler, to do-lister og alle dens sorgramtes kaotiske følelser. Oplægget vil som værket være en mosaik, hvor forfatteren oplæser, fortæller og fremviser malerier undervejs. Slutteligt vil være rum til snak og spørgsmål. Desuden at købe bogen og få den signeret.

Anna Dyhr er 31 år, født i Haderslev, opvokset i Lystrup og nu bosat på Djursland. Hun har tidligere udgivet romanen Købekælling, der – som det aktuelle værk – udkom ved Forlaget Jensen og Dalgaard. Mere om forfatteren på: www.annadyhr.dk


NÅR TANKERNE DRILLER
TORSDAG D. 9. JUNI, KL. 16.00-18.00
Sted: UngKirken, Nørre Allé 23k, 8000 Aarhus C
Ved Jane Dyhr Johansen, Autoriseret psykolog og certificeret metakognitiv terapeut ved Psykologhuset ReView, https://www.re-view.dk/

Slip bekymringer og grublerier med Metakognitiv terapi. Kender du det med, at den ene tanke tager den anden? Og selvom det, du tænker på, ligger langt tilbage i tiden eller langt ude i fremtiden, så påvirker tankerne dig her og nu. Du bliver måske trist, ængstelig, mangler overskud mm.

Psykolog Jane Dyhr Johansen vil fortælle om, hvordan bekymringer og grublerier påvirker os, og hvordan hun til dagligt hjælper sine klienter med at blive mere passive over for disse med metakognitiv terapi. Derudover vil Marie Carlsen fortælle om sit møde med metakognitiv terapi, og om hvordan denne terapiform har hjulpet hende. Oplægget vil skifte mellem teori og øvelser, hvor det vil være muligt at prøve tilgangen på egen krop.

Kort om metakognitiv terapi (MCT): Metoden skiller sig ud fra mange andre terapiformer ved ikke at arbejde med tankernes indhold. Vi fordyber os hverken i fortiden eller årsagerne til, hvorfor disse tanker er opstået, men ser mere på de bagvedliggende processer, der holder liv i uhensigtsmæssige tankerækker og ubehag/mistrivsel. Behandling med MCT vil derfor centrere sig om at genvinde kontrol over ubehagelige tanker, så de fylder mindre i hverdagen og bliver mindre styrende for vores adfærd og humør.