Foredrag

Gallo Huset har mangeårig erfaringer med at holde foredrag for uddannelsesinstitutioner eller grupper. Vores udgangspunkt for foredragene er at lukke op for det tabubelagte emne, som psykiatri og psykisk sygdom kan være, og ikke mindst fordommene herom.

Baggrund for foredrag
Vores foredrag bliver holdt af to medarbejdere. Det varer ca. 2 timer og indeholder 2 emner, et om Gallo og det personlige foredrag. Der er tid under eller efter foredragene til uddybende spørgsmål. Det er en glæde for os at opleve tilhørernes interesse, og vi har erfaring for, at mange institutioner vælger at komme igen. Det er vores indtryk, at det giver et både fagligt og personligt udbytte at høre vores foredrag. Vores foredrag er et vigtigt bud på en øget dialog mellem samfundet og psykiatriens medarbejdere og brugere.

Gallo foredraget:
Gallo foredraget er den første del af en samlet foredragspakke. Her vil vi fortælle om Gallo, som er en lille, men alsidig organisation med bl.a. en kreativ skole, et gartneri, en kriserådgivning mm. Gallo Huset er en del af disse Gallo Aktiviteter. Vi fortæller om, hvordan det hele er startet og hvordan det har udviklet sig. Desuden informerer vi om vores hverdag i Gallo Huset med alle de ting, der foregår her.

Det personlige foredrag:
Det personlige foredrag bliver holdt en af medarbejderne i Gallo Huset, som fortæller om livet med en psykisk lidelse eller sårbarhed og om det at komme videre. Her vil blive fortalt om foredragsholderens møde med det psykiatriske system og det vil give tilhørerne indsigt i et sygdomsforløb. Herunder hvad henholdsvis god og mindre god behandling har betydet for den enkelte.

Foredraget vil give indsigt i sygdom, men også fortælle at der findes rigtige mennesker bag alle diagnoser. Dvs. der er ingen mennesker, der er syge hele tiden. Man er meget mere end sin diagnose/sygdom.

Alle medarbejdere i Gallo Huset kender betydningen af inklusion og f.eks. det at have et arbejde. Der vil blive fortalt om vendepunkterne i foredragsholderens sygdomsforløb, og hvordan vedkommende er nået dertil, at han/hun måske igen kan kigge livskvaliteten i øjnene.

Recovery og Empowerment er en implementeret del af Gallo Aktiviteterne (vi har altid talt om hjælp til selvhjælp). Vi fortæller ud fra egne erfaringer om det at arbejde under særlige vilkår i forhold til det at arbejde på det almindelige arbejdsmarked.Vi har holdt foredrag for mange forskellige mennesker. Vi har haft besøg af bl.a. uddannelsesinstitutioner, gymnasier, folkeskoler, varmemestre, daghøjskoler, revalideringscentre og medarbejdere ved forskellige psykiatriske arbejdspladser, f.eks. lokalpsykiatri og aktivitetscentre.

Mere information
Har du og din gruppe lyst til at blive klogere på andre mennesker? Vil I vide noget om psykisk sygdom? Så ring og få en snak med os i Gallo Huset på telefon 86 18 81 60.


Priser:
For grupper op til 9 personer: 1.000 kr.
For grupper med 10-30 personer: 1.200 kr.
For grupper med 31-40 personer: 1.400 kr.
Foredrag uden for huset koster: 1.800 kr. uanset gruppens størrelse. Derudover må der påregnes kørselsgodtgørelse og over større afstande ligeledes diæter. Efter kl. 17:00 aftales en særlig pris.

Til foredragene kan der serveres te og kaffe. Der kan bestilles fri kaffe og te til 25 kr. pr. person.