🐔 Gallo Prisen 🐔

Gallo Prisen gives til en person, der står frem med sin psykiske sårbarhed og styrke, til inspiration for andre. Vinderen af prisen skal have bidraget til at fjerne tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Personlige historier og åbenhed omkring psykiske vanskeligheder kan være til inspiration for andre, både sygdomsramte, pårørende og folk generlet. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil ca. 20% af den danske befolkning i løbet af et år have problemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne.

Gallo Prisen er en check på 5000 kr. og et stykke kunstværk speciel designet til lejligheden af elever fra Gallo Skolen, hvor kunstneren får kr. 1000,- for sit værk. Prisen bliver uddelt den 10/10 på World Mental Health Day (Sindets Dag). Denne dag bruges, over hele verden, til at markere arbejdet med at bekæmpe psykiske sygdomme, og kampen for at forbedre forholdene for mennesker med psykiske lidelser. Både behandling, sociale og politiske forhold er i fokus i denne verdensomspændende markering.

Her i Aarhus er en lang række frivillige organisationer, kommunale og regionale institutioner gået sammen om at markere dagen på DOKK1. Der vil være informationsboder, samt forskellige oplysende og underholdende indslag.

🏆💐🐔 VINDEREN AF GALLO PRISEN 2019 🐔💐🏆

Vinderen af Gallo Prisen 2019 blev Christina-Regitze Pedersen.
Christina-Regitze har mange diagnoser på CV’et og meget erfaring i psykiatrien, men har dog formået at gennemføre flere formelle uddannelser, herunder Lærer , Seksual vejlederuddannelsen, Mastergrad i sexologi og Peer uddannelsen.

Hun har igennem egen virksomhed “Sindslidendes Fokus” i mange år holdt foredrag om hendes opvækst og hendes psykiske sårbarhed.

Hun hjælper mange, både diagnosticerede og pårørende i form af psykoeducation, aftabuisering, viden om psykofarmaka og udtrapning, og videre udvikling.

Christina-Regitze fortæller åbent om sit liv og sine udfordringer på facebook, i form af tekster og videoer hun deler. For nylig var hun gæst i ”Den slemme ,slemme podcast”, hvor lyttertal eksploderede ved hendes deltagelse.
Hun tager ud og holder foredrag med Anders Sørensen, som er psykolog og laver en phd i udtrapning. Her er fokus på udtrapning og medicinering. Hun er ligeledes med i Anders udtrapningsgruppe.

Den kritiske vinkel anvender hun ofte på spørgsmål relateret til psykiatrien, og hun er ikke bange for at stille sig ud i stormvejr og tage tæskene.

Christina-Regitze åbner op for sin sårbarhed overfor andre, og appellerer til en åben debat om psykisk sygdom og de vanskelligheder der er forbundet med dette.

På den måde støtter Christina-Regitze, rigtig mange både med og uden psykiske lidelser i deres proces gennem psykiatrien og livet.
Og det fortjener du en stor tak for.

De nominerede til Gallo Prisen 2019