Om os

Gallo Huset blev etableret i 1997 som en del af Gallos aktiviteter og blev lokalt forankret i Aarhus. I dag er Gallo Huset en socialøkonomisk virksomhed med 25 medarbejdere som har eller har haft en sindslidelse.

Vi formidler i samarbejde med Aarhus kommune job-i-løntilskud og afklaring af arbejdsevne via praktik. En af vores kernekompetencer er også at formidle psykiatrisk viden gennem vores oplysningscafe og informations- og debatarrangementer, som bl.a. har fokus på forskellige sindslidelser, viden om at leve med en sindslidelse og recovery. Der er adgang for alle til Informationsmateriale, foredrag og debatarrangementer. Gallo Huset er et unikt privat tilbud for gruppen af psykisk sårbare med mulighed for deltagelse i aktiviteter og job. Der arbejdes ud fra præmissen “hjælp til selvhjælp” med fokus på deltagelse, aktiv handling og engagement. Gallo Huset bygger i lighed med de øvrige Gallo tilbud på recovery, empowerment samt inklusion i foreningsliv og samfund.

Vision
Gallo Husets primære formål er at drive en informationscafé i Aarhus for at fremme åbenhed og viden om psykisk sygdom og sundhed.  Stedet drives af personer med erfaring med psykisk sårbarhed og de er med til at både opleve og demonstrere at der er mulighed for at komme sig efter en psykisk sygdom.  Gallo Huset arbejder for lettere tilgængelighed til information om psykiatri og socialpsykiatri samt informationer om psykiatriske tilbud i Aarhus kommune. Endvidere arbejdes der for at skabe og styrke sociale fællesskaber i Gallo Huset, som kan bidrage til at reducere ensomhed, øge livskvaliteten og fremme ressourcer hos udsatte borgere.

Debatarrangementer
Vi inviterer en udefrakommende oplægsholder, som med baggrund i sin faglighed holder et oplæg om et emne om psykisk sundhed, livskvalitet mv. Arrangementet afsluttes altid med debat.

Foredrag
Vi holder foredrag for uddannelsesinstitutioner og andre interesserede. Det er oftest en pakke med to foredrag. I det første fortælles om Gallo Aktiviteterne, recovery og empowerment – at komme sig. Det sidste er et personligt foredrag, hvor der fortælles om livet med en psykisk lidelse eller sårbarhed og det at komme videre.

Kaffebaren
Vores hyggelige Kaffebar med økologisk kaffe ligger i stueetagen. I lokalet ved siden af har vi et loungeområde, hvor der kan slappes af, spilles spil eller lignende.

Årsberetninger
Se vores årsberetninger herunder for de tidligere år.